WILMA thesaurus

De thesaurus van de Waterschaps Logisch Model Architectuur (WILMA) bevat een overzicht van begrippen of concepten met hun eigenschappen (definities, synoniemen, afkortingen, vertalingen) en onderlinge relaties, die worden gebruikt binnen, of relevant zijn voor verschillende processen en domeinen van de referentiearchitectuur van de waterschappen en haar ketenpartners. De thesaurus is volop in ontwikkeling en er vinden continu aanvullingen en verbeteringen plaats.

Let op: zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Het Waterschapshuis kunnen aan de inhoud van de WILMA thesaurus geen rechten worden ontleend.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Klik op de vraag om het antwoord te bekijken

 1. Welke eigenschappen en relaties zijn er in een thesaurus opgenomen?
 2. Een thesaurus kan meerdere soorten relaties laten zien:

  • Aan de linkerzijde toont de tab “A-Z” de alfabetische ordening van de geprefereerde termen, aangevuld met alternatieve termen (synoniemen en afkortingen), die naar de geprefereerde termen verwijzen;
  • De tab "Hiërarchie" laat een soortenboom zien, die gaat van generiekere ("bredere") concepten naar steeds specifiekere ("nauwere") concepten. Kenmerkend is dat een specifieker concept alle eigenschappen en relaties heeft van het bovenliggende concept, aangevuld met een of meer onderscheidende kenmerken.
  • De tab "Groepen" laat een structuur van zgn. collecties zien, waarin begrippen zijn gegroepeerd in kennisdomeinen en/of vakdisciplines.
  • De tab “Nieuw” toont de laatst toegevoegde begrippen.
  • Het rechterscherm toont een beschrijving van het geselecteerde concept, inclusief de geprefereerde term, alternatieve termen en een of meer definities.

 3. Waar komt de inhoud van de thesaurus vandaan?
 4. Alle begrippen en definities zijn traceerbaar naar Archimate-modellen in de WILMA, begrippen vanuit de verschillende thema’s in de WILMA en algemene WILMA-begrippenbrondocumenten, waaronder wet- en regelgeving, (inter)nationale normen en bedrijfseigen standaarden, die worden gebruikt binnen, of relevant zijn voor de referentiearchitectuur van de waterschappen, verschillende werkprocessen en domeinen van waterschappen en de ketenpartners. Een definitie van een begrip heeft altijd een verwijzing naar de bron van het begrip.

 5. Kan ik suggesties voor aanvullingen of verbeteringen doorgeven?
 6. Ja, dat kan zeker. Naast de redactiegroep van Het Waterschapshuis kunnen alle waterschapsmedewerkers of ketenpartners suggesties voor aanvullingen en verbeteringen doorgeven. Gebruik hiervoor ons e-mailadres: wilma@hetwaterschapshuis.nl.

  Uw suggesties worden door de redactiegroep in behandeling genomen, indien de volgende informatie volledig is meegeleverd:

  • Naam, email en telefoonnummer aanvrager;
  • Suggesties voor aanvullingen dienen goed te worden onderbouwd.

  De redactiegroep besluit over het overnemen van suggesties in de WILMA thesaurus.

 7. Kan ik zien wat de meeste recente aanpassingen zijn?
 8. De tab 'Nieuw' bevat een chronologische weergave van de nieuwe of gewijzigde begrippen. Op de begripspagina is onderaan te zien wanneer het begrip is gemaakt of aangepast.

 9. Hoe vaak wordt nieuwe content toegevoegd?
 10. De WILMA thesaurus wordt in principe minimaal een keer per jaar van een update voorzien. Hiervan kan in voorkomende gevallen worden afgeweken. Leden van de redactiegroep voeren de aanpassingen uit.