De thesaurus van de Waterschaps Logisch Model Architectuur (WILMA) bevat een overzicht van begrippen of concepten met hun eigenschappen (definities, synoniemen, afkortingen, vertalingen) en onderlinge relaties, die worden gebruikt binnen, of relevant zijn voor verschillende processen en domeinen van de referentiearchitectuur van de waterschappen en haar ketenpartners. De thesaurus is in ontwikkeling en er vinden continu aanvullingen en verbeteringen plaats.

Voor verwante thesauri met betrekking tot het thema Water en overige thema's verwijzen we naar https://www.begrippenxl.nl/